Linker

NAF: En nettside om oss hos Naf, som er en av våre samarbeidspartnere.
Her finnes også opplysninger om alle de andre naf-campingene i Norge.

Nord Odal Kommune sine nettsider.
Her finnes opplysninger og info om kommunen, og annen nyttig informasjon.

glomdalen.no - Lokalavisen for glåmdalskommunene.
Sør Odal Kommune sine nettsider.
Sør Odal Kommune er vår nabokommune, allikevel kan det være nyttig informasjon å finne her også.

Odalsportalen: En flott nyhets- og informasjonsside om hva som skjer og har skjedd i Odalskommunene. Bl.a. en oversikt over kinoprogrammet på Milepelen.

Turistforeningen: Har opplysninger om turer i vårt nærområde både i Sør- og Nord-Odal. Turistforeningens kart over turløpene i Nord- og Sør-Odal fås
kjøpt i kiosken.