Ordensregler for Songnabben Camping

Hunder og katter skal holdes i bånd og luftes fortrinnsvis utenfor camp.plassens område. Ta opp ekskrementer! Poser fås kjøpt i kiosken. Vi har laget en gangvei rundt det store jordet, som vil være et fint alternativ.

Det skal vises hensyn ovenfor andre gjester og campingplassens naboer. På den tildelte plass skal gjesten sørge for god orden og renslighet. Med andre ord skal det holdes ryddig rundt vognen og gjesten må selv sørge for å klippe gresset inntil vogn og telt. Radio, Tv og lignende brukes med omtanke, ta hensyn til naboer. Det betyr lav styrke, og stillhet mellom klokken 23.00 og 07.00.

Campingplasseier, eller dennes personale, kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir gjort på plassens eiendom, betales av den som volder skaden.

For egen sikkerhet bes dere om å sjekke eget brannvernutstyr. Det er påbudt med varslere i boenheter, det vil også si i campingvogner. Gassledninger har begrenset holdbarhet, se utløpsdato på slangen. Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes på plassen. Slangevognen står midt på plassen, og det er 5 slangeuttak rundt på plassen.

Gjester som opptrer overstadig beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort. Om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder gjester som foretar avtrede på campingplassens uteområder eller på annen måte forurenser plassen.

På lekeplassene skal det være STILLE kl. 23.00.
Lekeapparatene brukes på eget ansvar. Ballspill skal utøves på fotballbanen.

Bygging og endring av plattinger eller annet avtales med camp.plassens eiere. Det er være oppgitt nærmere bestemmelser på mål på plattinger etc. Det er ikke tillat med spikertelt ( fortelt i treverk)

Sammenkomster av gjester på Sognabben avsluttes før kl. 23.00. Besøkende skal melde sin ankomst i kiosken, og de må forlate plassen før kl. 23.00. Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal kun campingplassens gjester være inne på området.

For alles trivsel ber vi om at toaletter og dusjer holdes i orden. Påse at det er ryddet opp etter eget bruk. Utstyr til slik bruk finnes på hvert rom. Vi ber dere ta kontakt med oss snarest, dersom dere finner dusj- og/eller toalettrom i lite hyggelig stand.
Kjøkkenet gjøres rent etter bruk. Benker og kokeplater må tørkes av, og matrester fjernes fra sluk.

Lagrede møbler i "huset" skal fjernes så raskt som mulig. Møbler som blir stående etter 1.juli vil bli fjernet. I og med at det er begrenset med plass ber vi om at dere er kritiske til hva som plasseres her. Det er f.eks ikke nødvendig å plassere plastmøbler her. Stolputer/sofaputer får fint plass inne i vognene. Merk alt utstyr som blir satt i huset.

Avfall utover vanlig husholdningsavfall må leveres på gjenvinningsstasjonen. F.eks griller, camp.stoler, elektriske artikler etc. Åpningstidene til gjenvinninga finnes i kiosken.

Bruk bare skjøteledning godkjent for utendørs bruk, den skal være 2,5 m2. Strømledningen må kveiles inn når du forlater vogna. Det er i følge brannforskrifter ikke tillatt å ha skjøteledning liggende uten tilsyn.

Følges disse reglene så vil både du og de andre gjestene få et hyggelig opphold her på Sognabben Camping.